Rev. Bryan Loney – “Gift of God” (Mark 2:13-17)

Sunday, January 29, 2017|

Rev. Bryan Loney – “Greatest Need” (Mark 2:1-12)

Sunday, January 22, 2017|

Rev. Bryan Loney – “Communion” (Mark 1:35-39)

Sunday, January 15, 2017|

Rev. Bryan Loney – “A New Beginning” (Mark 1:1-15)

Sunday, January 8, 2017|

Rev. Bruce Cooke – “Reflections on Hope” (Isaiah 61:1-11)

Sunday, January 1, 2017|